RT @Barret_China: 你可能用 Python、JavaScript、Ruby、Java、Go 等语言写过代码,但是你绝对还没有使用「文言文」写过代码,但,有了这个工具以后,或许你就可以了:https://t.co/oeJ0tAiUqj,😅😅😅,思路清奇。 http…
from